Chào mừng bạn ghé thăm website Englishpiza.com chính thức của chúng tôi.
 
Chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản về thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi như dưới đây.
 
Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kỳ nội dung, hình ảnh nào của trang thông tin điện tử này, bạn (người sử dụng) công nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu bạn không nhất trí với những điều khoản này, xin vui lòng không sử dụng trang thông tin điện tử này.
 
Englishpiza.com chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải trên website tuân thủ các quy định của pháp luật, và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 
1. Bản quyền và thương hiệu
Tuyên bố các quyền Sở hữu nội dung của Englishpiza.com đối với các đối tượng thể hiện trên website Englishpiza.com.
 
Trang web này và tất cả nội dung của website Englishpiza.com, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Englishpiza.com hoặc bên thứ ba cấp phép cho Englishpiza.com. Bản quyền của  Englishpiza.com được thể hiện trên website bằng dòng chữ Englishpiza.com.
 
Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… vì mục đích thương mại và (hoặc) phi thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Englishpiza.com là xâm phạm quyền của Englishpiza.com. Englishpiza.com có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).
 
2. Quyền và trách nhiệm của Englishpiza.com
Englishpiza.com có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website Englishpiza.com mà không cần thông báo trước với người sử dụng.
 
Englishpiza.com có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
 
Englishpiza.com có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website Englishpiza.com.
 
Khi sử dụng website Englishpiza.com, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện/thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Englishpiza.com. Theo đó, Englishpiza.com không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của website.
 
Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website Englishpiza.com (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của Englishpiza.com.
 
Englishpiza.com cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người sử dụng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị nhà nước. Khi đó, Englishpiza.com sẽ thông báo tới người sử dụng. Tuy nhiên, mặc dù có các công nghệ bảo mật và hệ thống cũng được trang bị rất nhiều tính năng bảo mật, nhưng không một dữ liệu nào được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Englishpiza.com không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối, và cũng sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người sử dụng. Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được người sử dụng đưa lên website đều không được xem là thông tin mật, Englishpiza.com được phép toàn quyền sử dụng.
 
 
3. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng
Englishpiza.com cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: Englishpiza.com.
 
Bạn đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website Englishpiza.com của Englishpiza.com; Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người sử dụng khác; Không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Englishpiza.com.
 
Bạn nhận thức rõ và chấp nhận rằng Englishpiza.com và/hoặc các công ty thành viên/đơn vị trực thuộc /nhân viên Englishpiza.com không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
 
Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.
 
4. Quy định chung
Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
 
Englishpiza.com luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của bạn về nội dung website. Nếu có một phần nào đó của website này mà bạn cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin tới Englishpiza.com.
 
Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Englishpiza.com và bạn liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Englishpiza.com có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên website Englishpiza.com. Bạn nên thường xuyên truy cập website để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.
 
Lưu ý với người trẻ chưa thành niên: nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn phải hỏi và phải được sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ khi mua hay thanh toán dịch vụ  của Englishpiza.com. Chúng tôi không tiếp thị hoặc bán cho trẻ em dưới 18 tuổi và chúng tôi tìm kiếm sự đồng ý từ cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp bất cứ khi nào chúng tôi xác định rằng trẻ vị thành niên muốn mua hoặc đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào.
 
Lưu ý với cha mẹ: cha mẹ nên xem hướng dẫn chi tiết về thanh toán và hỗ trợ con khi con cần mua hoặc đăng ký bất kỳ Dịch vụ nào. Cha mẹ cũng nên đồng hành với con để lựa chọn các khóa học phù hợp và sắp xếp thời gian học sao cho hiệu quả.  
 
 
 

 

Tải Brochure Giới thiệu