1. Giới thiệu chung
 Englishpiza.com là đơn vị cung cấp, sở hữu của các khóa học Tiếng Anh online (sau đây gọi là “chúng tôi”). Chúng tôi nhận biết được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà thành viên đã tin tưởng cung cấp cho chúng tôi và tin rằng chúng tôi có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên một cách thích hợp theo các quy định về bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của pháp luật Việt Nam (“Luật riêng tư”). Chúng tôi xây dựng Chính sách bảo mật này nhằm giúp thành viên hiểu về những nguyên tắc khi tiếp cận, sử dụng, và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân mà thành viên đã cung cấp cho chúng tôi tại website Englishpiza.com và/hoặc trong quá trình đăng ký, sử dụng dịch vụ. Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý thông tin cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, bạn vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại mục 6 của chính sách này. Chúng tôi khuyến khích thành viên thường xuyên xem lại Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo thành viên biết và thực hiện quyền quản lý thông tin cá nhân của thành viên.
 
2. Những dữ liệu cá nhân nào được thu thập?  
 Dữ liệu cá nhân cung cấp trên website Englishpiza.com và khi sử dụng các ứng dụng mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:  
- Họ và tên  
- Email  
- Số điện thoại  
- Sở thích  
- Ngoài ra còn có thể là Google, Facebook cá nhân  
Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của các thông tin khi cung cấp cho chúng tôi. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật để có biện pháp giải quyết phù hợp.  
 
 3. Những dữ liệu cá nhân được thu thập khi nào?  
Chúng tôi sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về thành viên khi:  
- Đăng ký để học miễn phí hoặc nâng cấp tài khoản bằng một trong các thông tin SĐT, Gmail hoặc Facebook;  
- Mua và thanh toán các dịch vụ của Englishpiza.com.  
 
4. Mục đích và phạm vi sử dụng thông tin  
Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, cung cấp và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của thành viên vì một hoặc nhiều mục đích sau đây:  
- Liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.  
- Tạo Tài khoản người dùng (Account) đăng nhập vào các chương trình của chúng tôi (để học hoặc sử dụng các nội dung đã mua).
- Quản lý việc đăng nhập và sử dụng chương trình của chúng tôi trên các thiết bị khác nhau  
- Quản lý và đồng bộ tiến trình học trên mỗi ứng dụng theo tài khoản người dùng (Account)  
- Tư vấn cho thành viên qua điện thoại miễn phí về dịch vụ liên quan tới chương trình học ngôn ngữ  
- Giải đáp thắc mắc thành viên
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và chúng tôi
- Thực hiện các bản khảo sát thành viên
- Thực hiện các hoạt động quảng bá liên quan đến các khóa học
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: chúng tôi có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.  
 
5. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu hủy bỏ, xóa. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của thành viên khi cần tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của chúng tôi.  
 
6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình  
- Thành viên có quyền yêu cầu hủy bỏ, xóa thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu ban quản trị website Englishpiza.com thực hiện việc này  
- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Englishpiza.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm trả lời lý do và thông báo cho thành viên cách bảo mật lại thông tin.  
 
7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân thành viên  
- Thông tin cá nhân của thành viên đã được thu thập được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân chúng tôi đã ban hành. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên hoặc có yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền  
- Nếu chúng tôi tham gia vào sát nhập vào một đơn vị khác, thành viên sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của Englishpiza.com về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của thành viên, cũng như bất kỳ quyền của thành viên nào liên quan đến thông tin cá nhân của thành viên với sự đồng ý của thành viên.  
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website Englishpiza.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.  
- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Englishpiza.com.  
- Ban quản lý website Englishpiza.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua dịch vụ là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan gồm: Họ và tên, địa chỉ, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website Englishpiza.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Tải Brochure Giới thiệu